Catatan Pekerjaan

Website ini merupakan sarana untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan daripada ngruntel/nggedibal di otak, jadi lebih baik saya menuangkan disini

Create Folder And Check Exist VB.NET

Create Folder And Check Exist VB.NET

Create Folder And Check Exist VB.NET

How to create folder by using VB.NET

If(Not System.IO.Directory.Exists(YourPath)) Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(YourPath)
End If

Post a Comment