Catatan Pekerjaan

Website ini merupakan sarana untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan daripada ngruntel/nggedibal di otak, jadi lebih baik saya menuangkan disini

Install MySQL Workbench di Ubuntu

Install MySQL Workbench di Ubuntu

Install MySQL Workbench di Ubuntu

Langkah pertama untuk install MySQL Workbench di Ubuntu adalah update dan upgrade repositori dengan cara :

sudo apt update && sudo apt upgrade

Jika sudah terupdate langkah selanjutnya adalah install package MySQL Workbench dengan cara :

sudo apt install mysql-workbench

Post a Comment