Latar Jembar

Website ini merupakan sarana untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan daripada ngruntel/nggedibal di otak, jadi lebih baik saya menuangkan disini

Contoh LK-5 (Lembar Kerja 5) RPP HOTS - Diklat PKP

Contoh LK-5 (Lembar Kerja 5) RPP HOTS - Diklat PKP

Contoh LK-5 (Lembar Kerja 5) RPP HOTS - Diklat PKP

Tujuan LK-5 adalah mereviuw bahan pembelajaran dari unit materi pembelajaran dan mengembangkan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Contoh LK-5 (Lembar Kerja 5) RPP HOTS - Diklat PKP

Post a Comment