Latar Jembar

Website ini merupakan sarana untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan daripada ngruntel/nggedibal di otak, jadi lebih baik saya menuangkan disini

Dongeng Kekinian

Dongeng Kekinian

Kadang dongeng tidak dimulai dengan "Pada suatu hari" tetapi dengan "Jika saya terpilih nanti, saya berjanji akan ........."

Post a Comment